HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Chuyên mục: GIỚI THIỆU  
Ngày đưa tin: 14/09/2011    

BAN GIÁM HIỆU

Thầy Huỳnh Kim Nhữ
Chức danh: Hiệu Trưởng
Điện thoại cơ quan: (058)3.841311
Email: hknhu.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn

 

 

Thầy Võ Đức Cao Cường
Chức danh: Phó Hiệu Trưởng
Điện thoại cơ quan: (058)3.841987
Email: vdccuong.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn

 

 Thầy Nguyễn Quyết Thanh
Chức danh: Phó Hiệu Trưởng
Điện thoại cơ quan: 058.3.913.755
Email: nqthanh.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn

 


Các tin khác :
    Bản quyền thuộc về www.htkhang.khanhhoa.edu.vn
     Điện thoại : (058) 3841987 - (058) 3840336
     Email : c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Admin: tvluu.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn