HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Chuyên mục: TÀI NGUYÊN-PHẦN MỀM  
Ngày đưa tin: 14/09/2011    

Công văn Số 5842/BGDĐT-VP V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm


Các tin khác :
    Bản quyền thuộc về www.htkhang.khanhhoa.edu.vn
     Điện thoại : (058) 3841987 - (058) 3840336
     Email : c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Admin: tvluu.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn