HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Chuyên mục: HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG  
Ngày đưa tin: 02/01/2011    

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2010-2011

 


Các tin khác :
    Bản quyền thuộc về www.htkhang.khanhhoa.edu.vn
     Điện thoại : (058) 3841987 - (058) 3840336
     Email : c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Admin: tvluu.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn