HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Chuyên mục: TÀI NGUYÊN-PHẦN MỀM  
Ngày đưa tin: 03/10/2015    

Mẫu nhập thông tin học sinh cho phần mềm SMAS 3.0

  Thầy/Cô chọn đúng khối mình chủ nhiệm

Tải về khối 10

Tải về khối 11

Tải về khối 12

Thầy/cô tham khảo tải về các lớp đã làm xong  C6  (chỉ tham khảo cách nhập thông tin, không dùng file này để sửa lại)


Các tin khác :
    Bản quyền thuộc về www.htkhang.khanhhoa.edu.vn
     Điện thoại : (058) 3841987 - (058) 3840336
     Email : c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Admin: tvluu.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn