HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
HÌNH ẢNH LỄ 20-11-2016  
Đăng ngày: 11/01/2017
HỘI THẢO HƯỚNG NGHIỆP 2012  
Đăng ngày: 03/02/2012


HÌNH ẢNH THẦY CÔ GIÁO NĂM HỌC 2009-2010  
Đăng ngày: 29/05/2011

 HÌNH ẢNH THẦY CÔ GIÁO NĂM HỌC 2009-2010


MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2009-2010  
Đăng ngày: 29/05/2011

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2009-2010MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2010-2011  
Đăng ngày: 02/01/2011

Đây là một số hình ảnh về lễ khai giảng năm học 2010-2011 của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Khánh Hòa

    Bản quyền thuộc về www.htkhang.khanhhoa.edu.vn
     Điện thoại : (058) 3841987 - (058) 3840336
     Email : c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Admin: tvluu.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn