Ban lãnh đạo
 • Võ Đức Cao Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02583841311
  • Email:
   vdccuong.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Quyết Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02583913755
  • Email:
   nqthanh.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều