Công văn khẩn Số: 3043/SGDĐT-VP V/v tập trung ứng phó với mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

Tài liệu đính kèm: Tải về

Cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, các KHẨN 2 trung tâm/cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh được nghỉ học ngày 30/11/2020 để phòng, tránh mưa lũ và tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để chủ động cho học sinh nghỉ trong các ngày tiếp theo (nếu mưa lũ lớn tiếp tục xảy ra).

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều