Thông tin chi tiết:
Mạch Đình Đàm
Chủ tịch Công đoàn Mạch Đình Đàm
Giới tính Nam
Email mddam.c3htkhang@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách GV Tiếng Anh
Trang chủ
Tin tức
Tin đọc nhiều